Referat fra ordinær generalforsamling i TræningsHusets Venner 2023


Referat fra ordinær generalforsamling i TræningsHusets Venner

 

Dato: 21. februar 2023

Sted: Sundhedshuset, Vejlevej 1, 7400 Herning

 

1.       Valg af dirigent

Jørgen Bendtsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.

2.       Valg af referent

Mariann Ø Christoffersen blev valgt.

3.       Formandens beretning

Jørgen Bendtsen fremlagde beretningen. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer hertil.

4.       Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

Frank Schmücker fremlagde regnskabet. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer hertil.

5.       Behandling af indkomne forslag  

Der var ikke indkommet forslag.

6.       Valg af bestyrelse

Nuværende bestyrelse: Jørgen Bendtsen, Mariann Ø. Christoffersen, Frank Schmücker, Lone Jakobsen og Gitte Kildevang Jørgensen.

Suppleanter: Ledig

På valg er: Frank Schmücker og Gitte Kildevang Jørgensen – begge modtager genvalg. Samt begge ledige suppleantpladser.

Begge blev genvalgt, der var ingen nye kandidater.

Henry Olesen meldtes sig som suppleant blev valgt.

7.       Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg til Hardy Bang, hvilket blev vedtaget uden kommentarer.

8.       Eventuelt

Bestyrelsen bad forsamlingen om forslag til aktiviteter.

 

Herefter kaffe og hyggeligt samvær.