Referat fra generalforsamlingen, tirsdag den 22.06.2021 

 

1.         Velkomst:

Formanden bød velkommen til de fremmødte (35% af medlemmerne) og fortalte at indkaldelse etc. var sket rettidig i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet i vores vedtægter.

 

2.         Valg af dirigent:  

Jørgen Bendtsen blev valgt til dirigent

 

3.         Valg af referent:

Lone Jakobsen blev valgt til referent.

 

4.       Formandens beretning:

Jørgen berettede om udsættelse af gåtur, at de præmier vi havde fået, som skulle bruges til amerikansk lotteri, blev uddelt. Om vores arbejde, med at hjælpe Helene & Lene, som Coronavagter og om TræningsHusets 5 års fødselsdagsfest.

 

5.     Fremlæggelse af regnskab til orientering ved kasserer Michael Facius:

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

Der er blevet gjort opmærksom, at regnskabet skal have et anderledes udseende – det retter Michael.

 

6.     Fastlæggelse af kontingent for 2022:

Det blev besluttet at fastholde vores kontingent på Kr. 200,00

 

7.     Indkomne forslag:

 Ingen

 

8.     Valg til bestyrelsen:

Søren Rosendal forlod foreningen i januar – Gitte Kildevang Jørgensen overtog pladsen.

 På valg var:

   Gitte, Michael, Irene (ønskede ikke genvalg) og Frank.

   Ny kandidat: John Lehn Sørensen.

   John blev valgt og genvalg til resten.

 

 Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og ser nu således ud:

  1.          Formand:                     Jørgen Bendtsen
  2.         Næstformand:           John Lehn Sørensen
  3.         Kasserer:                       Michael Facius
  4.         Sekretær:                     Lone Jakobsen
  5.         Menig:                           Frank Schmücker
  6.         Menig:                           Mariann Ø. Christoffersen
  7.      Menig:                           Jesper Johansen
  8.         Suppleant:                   Gitte Kildevang Jørgensen
  9.      Suppleant:                   Vacant 


9.     Valg af revisor:

Hardy Bang blev genvalgt

 

10.     Eventuelt:

Michael arbejder lidt i T-shirts og grupperejser.

Der bliver lodtrækning blandt de frivillige coronavagter om 1. gavekort til TræningsHuset – dette vil ske når vagt-kravet fjernes (pt. 1/8), så alle kan være med i lodtrækningen.

Der blev talt om udendørs træningsmaskiner, arrangementer og foredrag