Generalforsamlingen 2024 er overstået iht dagsordenen. Det gav ikke anledning til mange kommentarer. Under eventuelt var der lidt fri snak om arrangementer med det formål, at tiltrække nye medlemmer. Den nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig og tager input med i arbejdet.
I år havde vi besøg af Helene Klint, som gav os en lille status på "rigets" tilstand og lidt om planer fremover.

Endelig indkaldelse til generalforsamling 2024