Kasserer har pr 16.08.22 valgt af personlige grunde at forlade bestyrelsen.
Næstformand har pr 10.10.22 valgt af personlige grunde at forlade bestyrelsen.
En stor tak til begge for deres indsats i bestyrelsen og vi ønsker dem alt mulig godt fremover.


Vi har derfor holdt ny konstitueringsmøde.
Den nye bestyrelse kan ses her

Rabataftale

Se "Seneste nyt" eller "Rabataftaler#  (klik på ordet)

Er du også glad for TræningsHuset?

Synes du også det er et fantastisk sted?

Så er det måske noget for dig at blive medlem af støtteforeningen.

Kontingentet er pt. 200 kr./år pr. person.

Vil du vide mere kan du kontakte foreningen på mail: traeningshusetsvenner@gmail.com

Eller på telefon: Se siden "Bestyrelsen".

TræningsHusets Venner er en støtteforening for TræningsHuset-Lind

Link til TræningsHuset: https://traeningshuset-lind.dk/

Foreningens formål:

  • At bakke op om TræningsHuset og deres aktiviteter, både med praktisk hjælp og/eller økonomisk støtte, f.eks til nyanlæg, nyanskaffelse, medlemsfest, udflugter og træningsferier. Foreningen kan stå for eller bistå TræningsHuset i forskellige aktiviteter / tiltag.
  • At udbrede kendskabet til TræningsHusets sundhedsfremmende aktiviteter, muligheder og gode fællesskab. Det kan f.eks. være annoncering, at arrangere åbent hus og foredrag.

Vi ønsker at lave aktiviteter målrettet forskellige grupper:

  • Foreningens medlemmer.
  • TræningsHusets medlemmer.
  • Alle andre.

Det kan være sundhedsfremmende aktiviteter for alle, foredrag, idrætsaktiviteter, kostvejledning og livsstil. Det kan også være at igangsætte specialhold for forskellige patientgrupper (a la Hjerteholdet).

Vi vil også arbejde med at skaffe:

  • Rabataftaler til vore medlemmer.
  • Sponsorer til aktiviteter mm.

Denne hjemmeside er under opbygning og vil løbende blive udbygget.