Bestyrelsen 2022

Da kasserer pr 16.08.22 og næstformand har pr 10.10.22 har valgt af personlige grunde at forlade bestyrelsen.
Vi har derfor holdt ny konstitueringsmøde.
Den nye bestyrelse kan ses herunder.

En stor tak til begge for deres indsats i bestyrelsen og vi ønsker dem alt mulig godt fremover.

Bestyrelsen 2022 ser nu sådan ud: